fbpx

Privacy Policy

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - dalej „RODO”), Bunkier S.C. T.Roter, R.Jasiński, S.Pryzińska, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:
  1. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kontaktu, złożenia oferty, potwierdzenia oraz realizacji usług w zakresie zapytania skierowanego do Bunkier S.C. poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość bezpośrednią,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w sprawie zapytania skierowanego do Bunkier S.C. poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość bezpośrednią,
  3. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
  4. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania skierowanego do Bunkier S.C poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość bezpośrednią oraz nawiązania kontaktu w sprawie przedmiotowego zapytania,
  7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.